بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، صبح امروز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در مصلی حضور پیدا کردند و از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند. ایشان در این بازدید با حضور در شبستان عمومی با ناشران و غرفه‌داران حاضر دیدار و گفتگو کردند و با تازه‌های نشر کتاب آشنا شدند...
ادامه مطلب>>

بررسی طرح سه فوریتی توقف مذاکرات هسته‌ای تا قطع تهدیدها در هیأت رئیسه مجلس

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از بررسی طرح سه فوریتی توقف مذاکرات هسته‌ای تا پایان تهدیدها در جلسه صبح امروز این هیأت خبر داد.
ادامه مطلب>>

بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب
بررسی طرح سه فوریتی توقف مذاکرات هسته‌ای تا قطع تهدیدها در هیأت رئیسه مجلس
اخبار دانشگاه
صبح امروز صورت گرفت
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاببه گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، صبح امروز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در مصلی حضور پیدا کردند و از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند. ایشان در این بازدید با حضور در شبستان عمومی با ناشران و غرفه‌داران حاضر دیدار و گفتگو کردند و با تازه‌های نشر کتاب آشنا شدند...
قرآن و عترت
صبح امروز صورت گرفت
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاببه گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، صبح امروز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در مصلی حضور پیدا کردند و از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند. ایشان در این بازدید با حضور در شبستان عمومی با ناشران و غرفه‌داران حاضر دیدار و گفتگو کردند و با تازه‌های نشر کتاب آشنا شدند...
سبك زندگي
صبح امروز صورت گرفت
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاببه گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، صبح امروز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در مصلی حضور پیدا کردند و از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند. ایشان در این بازدید با حضور در شبستان عمومی با ناشران و غرفه‌داران حاضر دیدار و گفتگو کردند و با تازه‌های نشر کتاب آشنا شدند...
فرهنگ و هنر
صبح امروز صورت گرفت
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاببه گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، صبح امروز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در مصلی حضور پیدا کردند و از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند. ایشان در این بازدید با حضور در شبستان عمومی با ناشران و غرفه‌داران حاضر دیدار و گفتگو کردند و با تازه‌های نشر کتاب آشنا شدند...
سخن روز
صبح امروز صورت گرفت
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاببه گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، صبح امروز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در مصلی حضور پیدا کردند و از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند. ایشان در این بازدید با حضور در شبستان عمومی با ناشران و غرفه‌داران حاضر دیدار و گفتگو کردند و با تازه‌های نشر کتاب آشنا شدند...
گزارش
صبح امروز صورت گرفت
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاببه گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، صبح امروز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در مصلی حضور پیدا کردند و از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند. ایشان در این بازدید با حضور در شبستان عمومی با ناشران و غرفه‌داران حاضر دیدار و گفتگو کردند و با تازه‌های نشر کتاب آشنا شدند...
درباره ما
ارتباط با ما