دوشنبه های قرآنی

دوشنبه های قرآنی

جلسه دوشنبه های قرآنی در جوار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه برگزار گردید.

خون شهید حاج قاسم سلیمانی اتحاد و یکدلی ایجاد کرد

خون شهید حاج قاسم سلیمانی اتحاد و یکدلی ایجاد کرد

همزمان با مراسم هفتم شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مراسم گرامیداشت جانباختگان سانحه هوایی پرواز٧٥٢، روز دوشنبه 23دی ماه٩٨، در حسینیه شهدای گمنام دانشگاه شهید باهنر کرمان، برگزار شد.