مسئول دفتر نهاد:

حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر علی اصغر حمزه شلمزاری

 

معاونین دفتر نهاد:

1) حجت الاسلام والمسلمین آقای حسن عسکری

2) حجت الاسلام والمسلمین آقای هادی محمدآبادی

 

مسئول اجرائی دفتر  نهاد:

 آقای مجید طالبی زاده

 

مسئول دفتر واحد خواهران نهاد:

خانم رحیمه رهی