مسئول دفتر نهاد:

حجت الاسلام والمسلمین حسن عسکری باقرآبادی

 

معاون دفتر نهاد و مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاه:

حجت الاسلام والمسلمین هادی محمدآبادی

 

مسئول اجرائی دفتر  نهاد:

 آقای محمدحسین باقری مسعودزاده

 

مسئول دفتر واحد خواهران نهاد:

خانم رحیمه رهی

 

لیست اخبار صفحه :1